CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NGỌC HÂN
Hỗ trợ trực tuyến
(+84)909 670 772
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Zalo zalo
Hotline: (+84)978 770 772
Email: dnpt@hangochan.com
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Zalo zalo
Hotline: (+84)909 670 772
Email: kt@hangochan.com

QT ISO 9001-2015

1. TT 01 Quản lý nguồn nhân lực:

2. TT 02 Kiểm soát thông tin dạng văn bản :

3. TT 03 Hồ sơ dự thầu :

4. TT 04 Quản lý dự án :

5. TT 05 Kiểm soát chất lượng :

6. TT 06 Kiểm soát  an toàn lao động:

7. TT 07 Kiểm soát SPPH :

8. TT 08 Kiểm soát mua hàng hóa - dịch vụ :

9. TT 09 Kiểm soát máy móc thiết bị và dụng cụ đo :

10. TT10 Cấp phát vật tư tại công trình và nhà máy :

11. TT11 Đánh giá nội bộ : 

 

2018 Copyright © CÔNG TY HÀ NGỌC HÂN. All rights reserved. Design by NINA Co.,Ltd